Zimné aktivity alebo „Teambuilding na snehu“

Pokiaľ vás vábi čaro zimnej prírody, vychutnajte si ho na snežnom teambuildingu. V Salamandre vám v zimných mesiacoch ponúkame tiež:

 • Firemnú lyžovačku
 • Súkromné preteky na lyžiach  
 • Lyžiarsku školu  
 • Fresh Track s raňajkami
 • Vozenie na skútri so šoférom  
 • Prenájom klziska na korčuľovanie či na hokej  
 • Karneval na ľade či nočné korčuľovanie
 • Snowtubing
 • Grilovačku na snehu
 • Množstvo indoor aktivít: squash, stolný tenis, fitness, wellness

Lyžovačka s obchodnými partnermi

Uvoľnená atmosféra utužuje vzťahy a vytvára nové priateľstvá. Spoznajte svojich biznis partnerov v neformálnom prostredí. Ponúkame vám:

 • Súkromné preteky na lyžiach
 • Jazdy na skútri
 • Degustáciu rumov, whiskey
 • Slávnostnú večeru

Rezervácia teambuildingu

Rezervácia teambuildingu

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti DODDY spol. s r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 31 671 926, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 53530/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: DODDY spol. s r.o., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@salamandra.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.