Domov/ Lyžiarske stredisko/ Cenník skipasov

Cenník skipasov od 24.2.2024

Od 24.2.2024 v platnosti nový cenník (bez rozdielu veku):

  • celodenný lístok 20€
  • 4 hodiny 18€
  • 2 hodiny 15€
  • 5 jázd na vleku 10€

Skipasy je možné zakúpiť v pokladni v strediska, online predaj skipasov je ukončený!

ZĽAVY:

* 20 % pre držiteľov preukazov ISIC, ITIC, EURO<26, ZŤP, SPHERE a SPHERE CARD YOUNG. Zľavy platia len z celodenného, poldenného a  4-hodinového lístka. Na už zľavnené skipasy nie je možné poskytnúť zľavu.


* Narodeninový lístok - ZADARMO - pre návštevníkov, ktorí majú v daný deň narodeniny. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.

 

Upozornenie:

Celodenné, poldenné, 2- a 4-hodinové skipasy sú platné v deň zakúpenia skipasu. 2- a 3-dňové skipasy sú platné 2, resp. 3 dni po sebe od zakúpenia. 7-dňový skipas je platný ľubovolných 7 dní v zimnej sezóne. 8-hodinový výberový skipas je platný počas celej zimnej sezóny. Odpočítava sa každá začatá hodina po prechode cez turniket.

 

Ceny po zľave sa zokruhlujú na 0,50 € smerom nahor.
Kombinovanie zliav nie je možné.
Minimálna cena celodenného skipasu po zľave je 9 € dospelý, 6,50 € dieťa a senior.
Všetky skipasy s výnimkou 8-hodinového sú neprenosné. Na turniketoch prebieha fotokontrola používateľov skipasu!

 

Všetky skipasy sú vydávané na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 5 € a po skončení platnosti skipasu je možné vrátiť ju len osobne v pokladni počas jej prevádzkových hodín. Pokladňa je otvorená ešte 15 min. po skončení prevádzky lanových dopravných zariadení (ďalej LDZ). Záloha sa vracia len za plne funkčnú a nepoškodenú čipovú kartu!

 

Vysvetlivky:

* Deti do dovŕšenia 5 roka života v sprievode dospelej osoby ZDARMA.
* Deti od 5 rokov do 15 rokov, detský skipas môžu používať len deti, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu. 
* Pri uplatnení nároku na kúpu detského lístka je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
* Detský skipas smie používať len dieťa s povinnou ochrannou lyžiarskou prilbou, ktorá je povinná pre všetky deti mladšie ako 15 rokov.
* Seniori od dovŕšenia 60 rokov veku, pri zakúpení skipasu je potrebné predložiť doklad totožnosti.
* Rodinný skipas si môže zakúpiť len priama rodina, t.j. rodičia s deťmi, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu. Pri uplatnení nároku treba predložiť preukaz totožnosti, deti preukaz poistenca.
* Skupinové lístky platia pre skupiny 20 a viac osôb. Skupina má nárok na zakúpenie skupinových skipasov, ak ide o organizovanú skupinu po predložení menného zoznamu účastníkov (meno, priezvisko, názov organizácie a kontakt).
*Náhradu za zakúpený skipas prevádzkovateľ neposkytuje, pokiaľ bola prevádzka LDZ znemožnená zhoršením počasia, prípadne inými okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ LDZ. V prípade pozastavenia prevádzky všetkých LDZ z dôvodu výpadku elektriny po dobu dlhšiu ako 2 hodiny môže návštevník požiadať o vrátenie 50 % zaplateného cestovného.
*Každý návštevník lyžiarskeho strediska Salamandra Resort v Hodruši Hámre je povinný oboznániť sa s tarifnými podmienkami a zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a na miestach nástupu na LDZ. Zakúpením skipasu na LDZ návštevník potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa nimi riadiť. 
*V prípade vyzvania obsluhou LDZ je návštevník povinný preukázať sa platným skipasom. Pokiaľ obskuha LDZ zistí, že návštevník využíva cudzí skipas, príp. neoprávnene zľavnený skipas, bude mu odobratý bez nároku na vrátenie cestovného. 
*Za poškodenie a stratu skipasu prevádzkovateľ LDZ nezodpovedá.
*Platbu platobnou kartou treba hlásiť obsluhe pokladne vopred. Akceptované typy kariet sú vyobrazené na pokladniach.
*Prevádzkovateľ LDZ si vyhradzuje zmenu ceny prepravy 48 hod. vopred, netýka sa už zakúpených lístkov.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.